Úvod

ponuka

INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Podnikateľské inkubátory tvoria vo svete dôležitú súčasť podpornej infraštruktúry pre MSP. Prvé aktivity podnikateľskej inkubácie sa realizovali v USA a západnej Európe. Na Slovensku tento systém podpory začínajúcich malých a stredných podnikateľov ešte stále nie je dostatočne rozvinutý, nakoľko vhodne vybavená a fungujúca sieť inkubátorov, ponúkajúca začínajúcemu podnikateľovi vhodné priestory, komplexné služby a potrebný štartovací kapitál je v porovnaní s Európou vo fáze etablovania a rozbiehania sa. V súčasnosti je na Slovensku v rôznych regiónoch vybudovaných 17 podnikateľských a technologických inkubátorov podporujúcich novozaložené podniky. Jedenásť podnikateľských inkubátorov, ktoré pôsobia v SR, sa začiatkom roka 2008 rozhodlo založiť Slovenskú asociáciu podnikateľských a technologických inkubátorov – SAPTI. V Maďarsku prvá myšlienka založenia podnikateľského inkubátora prišla v r. 1991, prevádzka prvého inkubátora sa začala v roku 1991 v meste Nyíregyháza, ktorý aj v súčasnej dobe pôsobí ako inkubátor. Na webstránke  Vám poskytneme prehľad o aktivitách našej spoločnosti. V súčasnosti, medzi naše hlavné aktivity patrí realizácia projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013:

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n. o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie