Contacts

 

INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.
Bratislavská cesta 5207/20 945 01 Komárno Slovenská republika
GPS coordinates: 47°45’57.1″N 18°05’14.5″E

Tel. number: +421 908 585 500 e-mail: info@inkubatorkomarno.sk

 

In the case of any questions do not hesitate to contact us by using the contact sheet.

All fields is required to fill.
A A A

Project

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

The content of this webpage does not represent the official attitude of the European Union.