Links

Proramme for cross-border cooperation Hungary-Slovakia 2007-2013
www.husk-cbc.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu

National Development Agency, Hungary
www.nfu.hu

Ministry of Agriculture and Rural Development, Slovakia
www.mpsr.sk

Slovakia, Region of Nitra
www.unsk.sk/showdoc.do?docid=4

Hungary, Pest County
www.pestmegye.hu

Hungary, Nagykovácsi autonomy
www.nagykovacsi.hu

Dry Fermentation Biogas, n.o.
www.algaeslovakia.sk
www.dfbiogas.sk

Green Energy Storage Consulting, n.o.
www.gesc.sk
www.envirovid.eu

A A A

Project

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

The content of this webpage does not represent the official attitude of the European Union.