Our team

Ing. Blažena Sebenská – štatutár, +421 908 585 500, ibs@slovanet.sk

Nikoleta Kajtárová – správca hospodárskej budovy, +421 918 970 743, sekretariat@projektmanager.sk

Monika Kuchtová – ekonóm, +421 915 793 092, monika.kuchtova@ibskonto.sk

 

A A A

Project

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

The content of this webpage does not represent the official attitude of the European Union.