Services

Ponuka_kancelárií_a_služieb (dokument .pdf)
Príloha_č.1_Kritériá (dokument .pdf)
Príloha_č.2_Dotazník (dokument .pdf)
návrh_Nájomná zmluva (dokument .pdf)
žiadosť o zaradenie (dokument .pdf) 
Cenník služieb (dokument .pdf)
Energetický certifikát (dokument .pdf)

Incubator Komárno will provide the community services freely available to any interested parties, especially for the beginning and functioning entepreneurs. The provided services will be focused principally on the support of regional development and employment, on the guidance for the entepreneurs and on the information services.

Over and above, the incubator will provide following services:

 • Room and hall rental
 • Common and social halls
 • Reception
 • Provision of parking
 • Office and communication services
 • Commno webpage
 • Preparation of webpages
 • Provision of hosting services for webpages
 • Registration of domains
 • Internet and innovation marketing
 • Office and communication services
 • Commno webpage
 • Preparation of webpages
 • Provision of hosting services for webpages
 • Registration of domains
 • Internet and innovation marketing
 • Process control and management of the building permits
 • Preparation of the building drawings and plans, project documentation
 • Geodetic works (targeting, demarcation of land borders)
 • Expertises
 • Organization of the exhibitions and events výstav a podujatí (workshops, press conferences, symposiums)
 • The support of international trade relations in various areas of the economy
 • Consultancy in the field of business and productivity
 • Consultancy in the field of research and development, technological transfer, innovations, industrial law
 • Maintanance of the contact with scientific environment
 • Accounting
 • Consultancy in the field of management
 • Consultancy in the field of marketing
 • Legal advisory services
 • Market research
 • Preparation of the applications for loans
 • Project management services
 • Provision of information materials relevant for the European union
 • Monitoring of the calls and project preparation
 • Expert consultancy
  • – use of renewable energy souces
  • – environmental and ecological protection
  • – integrated and biological plant growth
 • Courses, lectures, exhibitions of the products, presentations, meetings, cultural and social events
A A A

Project

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

The content of this webpage does not represent the official attitude of the European Union.