Küldetés

Az INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.  nonprofit szervezet küldetése egy  vállalkozói inkubátorház létrehozása, amely a régió vállalkozói és a nagy nyilvánosság számára is egy átfogó technológiai, technikai, szervezési, információs és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó  létesítményként fog működni.

A komáromi inkubátorház fő funkciói:

1. Információs szolgáltatás

Szükséges, hogy a szolgáltatónak hozzáférése legyen az adatbázishoz, csatlakoznia kell az adatbázishoz, a marketing tevékenységekhez gyakorlati támogatást, a jogi, pénzügyi, technikai és piaci információkhoz hozzáférést kap.

2. Tanácsadás

Általában és speciális esetekben is – az információs szolgáltatásokkal szoros összefüggésben – szükség szerint rendelkezésre állhat az iroda belső és külső szakértője, vagy egy külső szervezet. A szolgáltatások fajtái: jogi, adminisztratív, üzleti és számviteli. Különös hangsúlyt kap a környezetvédelem, beleértve a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeit, valamint az irányadó tanácsadást vállalkozók és az összes érdeklődő számára. További jelentős terület a működő kisszövetkezetek – biológiai gazdálkodás, felügyelt biogazdaságok, biológiai növényvédelem és mások – számára nyújtott szaktanácsadás. Az egyik fő terület a nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

3. Kvalifikáció

A vállalkozók számára egyszeri, ill. rendszeres iskolázások, kvalifikációs tanfolyamok kerülnek megrendezésre. A fő cél a célcsoportok felé irányul annak érdekében, hogy az eredmény prezentálja a KKV-k számára rendezett iskolázások és tanfolyamok sikerességét. Az iskolázások fő témái: vállalkozói menedzsment, energiafelhasználás és gazdálkodás – főleg a megújuló energiaforrások felhasználása, külön hangsúlyt fektetve a hozott érték potenciálra.

4. Tárgyi szolgáltatások

A vállalkozók technikai segítséget kaphatnak az irodától, úm. fax, telefon, számítógép, fénymásoló, stb. Ez a segítség nagyon fontos, mert a vállalkozók nagy része nem rendelkezik ezekkel az berendezésekkel, nélkülük viszont hátrányos helyzetbe kerülhetnek már a vállalkozás kezdetén.

A A A

Pályázat

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját