Náš tím

Ing. Blažena Sebenská – štatutár, +421 908 585 500, ibs@slovanet.sk

Marek Balko – správca hospodárskej budovy, +421 915 981 746, marek.balko@projektmanager.sk

Ing. Alexandra Gurányi Erős – ekonóm, +421 915 793 092, szandi@ibskonto.sk

Miroslav Salgó – správca IKT a bezpečnostnej techniky, +421 907 174 453, salgo(at)gbiz.sk

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n. o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie