Dni otvorených dverí

DNI OTVORENÝCH DVERÍ INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre

podporu činností podnikateľov, n.o. Novozaložený podnikateľský inkubátor v Komárne v rámci projektu HUSK/1101/1.1.1/0361 financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 ponúka možnosť poskytovania poradenských služieb rôzneho druhu vo forme osobných konzultácií pre študentov, začínajúcich, ako aj fungujúcich podnikateľov.

Kde:
kancelárske priestory spoločnosti PROJEKTSERVIS, s.r.o.
Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno

Kedy:
03.11.2014, 21.11.2014 medzi 10.00 – 15.00 hod.
01.12.2014, 12.12.2014 medzi 10.00 – 15.00 hod.

Poradenstvo bude poskytované v nasledovných oblastiach:

  • Založenie a vedenie podniku
  • Právne poradenstvo,
  • Ekonomické poradestvo
  • Účtovníctvo
  • Odborné poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a poľnohospodárstva
  • Poradenstvo oblasti projektového manažmentu – možnosti financovania projektov zo ŠF EÚ
A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n. o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie