Odborný seminár „Tajomstvo úspechu v podnikaní“

Seminár zameraný na poskytnutie poradenských služieb v rámci
založenia a fungovania podniku

INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.
– novozaložený podnikateľský inkubátor v Komárne Vás v rámci projektu
HUSK/1101/1.1.1/0361 financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013,
srdečne pozýva na odborný seminár určený najmä pre začínajúcich
podnikateľov, ako aj pre všetkých ktorí chcú úspešne podnikať a nevedia
ako na to!

Termín: 24.9.2014 medzi 14.00 – 18.00 hod.
Miesto: Platánová alej 1, 945 01 Komárno
(v priestoroch konferenčnej miestnosti Hotela Peklo)

Program:
13.30 – 14.00 Príchod, Registrácia
14.00 – 14.15 Uvítací príhovor: Predstavenie podnikateľského inkubátora v Komárne – Ing. Katarína Vargová
14.15 – 15.00 Od štúdia k podnikaniu – Tibor Szabó
15.00 – 15.45 Cesta startupu svetom investící a rizikového kapitálu – Miloš Lukačka
15.45 – 16.00 Prestávka
16.00 – 16.45 Možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014 -2020Mgr. Timea Škulibová
16.45 – 17.30 Štrukturálne fondy EÚ a verejné obstarávanie – Ing. František Mayer
17.30 – 18.00 Večera

Zároveň, podnikateľský inkubátor ponúka aj možnosť užšej spolupráce v oblasti poradenských služieb rôzneho druhu vo forme osobných konzultácií v kancelárskych priestoroch spoločnosti
PROJEKTSERVIS, s.r.o. v dňoch:
17.10., 31.10., 14.11., 28.11.2014 medzi 10.00 – 15.00 hod.

Súbory na stiahnutie:

Tibor Szabó – Od štúdia k podnikaniu

Miloš Lukačka – Cesta startupu svetom investícií

Timea Škulibová – Možnosti Čerpania zo Štrukturálnych fondov EÚ v Programovom období 2014 – 2020

Ing. František Mayer – Štrukturálne fondy EU a verejné obstarávanie

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie