Nezisková organizácia INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. bola založená v roku 2011 s cieľom poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poradenských a informačných služieb. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami.

Poslaním neziskovej organizácie INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. je zriadenie podnikateľského inkubátora, ktorý bude pre podnikateľov regiónu a širokú verejnosť slúžiť ako inštitúcia poskytujúca komplexné technologické, technické, organizačné, informačné a poradenské služby.

Projekt HUSK/1101/1.1.1/0361

Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok podnikateľského prostredia v prihraničnej oblasti, podpora miestnych malých a stredných podnikateľov, zníženie nezamestnanosti.

 

 

 

Zdielať